7. Sınıf Din Kültürü FCM Yayınları 9. Sayfa Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü FCM Yayınları 9. Sayfa Cevapları 

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Ders Kitabı 9. Sayfa Cevapları aşağıdadır.

 

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM
Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 9
 
1. Âlem, melek, ahiret ve kıyamet kavramlarının
anlamlarını araştırıp öğreniniz.
CevapAlem; yeryüzü ve uzayda var olan şeylerin tümüne denir. Eş anlamlısı:
evrendir. 
Kâinat, mahlûkât,
mevcûdat, mümkinât mâsivâ, felek, yaratılmışların tümü, kısacası Cenâb-ı
Allah’ın dışında kalan ve yeryüzü ile gökyüzündeki maddî, manevî bütün eşya ve
varlıklar. Kâinat, bütün yaratılmışlar, havadis, evrende var olan her şey âlemi
oluşturmaktadır. Kâinattaki bütün varlıkların her bir türü de ayrı bir âlem
oluşturmaktadır. Cinler âlemi, ins âlemi, ruhlar âlemi, hayvanlar âlemi,
melekler âlemi… gibi. 
Melek kelimesi sözlükte haberci, elçi, güç ve kuvvet
anlamlarına gelir.  Terim olarak “Allah tarafından yaratılmış,
çeşitli şekillerde görülebilen, zor işlere gücü yeten, erkeklik ve dişilikleri
olmayan ve Allah’a itâatten ayrılmayan latîf varlıklar”
 diye tarif
edilir. Melekler, duyu organlarımızla idrak edilmeyen, gözle görülmeyen ruhâni
ve nurâni varlıklardır.
Âhiret kelimesinin manası: Arapçada ‘son, sonraki’ anlamına
gelen ‘âhir’ kelimesinin müennesidir. Dünyadan sonra gidilecek son ve asıl
mekânımız olan ebedi âlemin adıdır.
Kıyamet, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst
edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek
ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Bu durumda kıyamet genel
bir ölümden sonra genel bir dirilişi kapsamaktadır.
Kıyametin kopması,
aklın imkânsız göreceği bir olay değildir. Çünkü evrenin yaratıcısı ve
yöneticisi olan Allah’ın, evrendeki düzeni bozması, dolayısıyla bugün tabiatı
düzenleyen kanunların alt üst olması akıl açısından mümkündür.
 
 
2. “Melek yüzlü”, “Sanki kanatsız bir melek!”
ifadeleri ne anlama gelir? Aile büyüklerinizle bu konuda konuşunuz.
CevapMelek yüzlü ve sanki
kanatsız bir melek ifadeleri, iyi insanları anlatmak için kullanılan
ifadelerdir. Melekler, günah işlemeyen varlıklardır. Bu nedenle günah
işlemekten korkan, insanlara zarar vermeyen, salih ameller işleyen hep
iyiliklerini düşünen ve iyi niyetli insanlar meleklere benzetilir.
 
3. Bir Kur’an mealinden, melekleri konu alan iki ayet
araştırıp bunları defterinize yazınız.
Cevap“De ki: Eğer
yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara
gökten bir melek peygamber indirirdik.” İsrâ suresi, 95. ayet.
“Hamd, gökleri ve
yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan
Allah’a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her
şeye kadirdir.” (Fatır Suresi, 1. ayet)
 
 
4. Dört büyük melek hangileridir? Bunların adını ve
görevlerini genel ağ, ilmihâl kitapları vb. kaynaklardan araştırınız.
CevapCebrail: Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevlidir.
(bk. Nahl suresi, 102. ayet.)
Azrail: Canlıların ruhunu almakla görevli melektir. (bk. Secde suresi,
11. ayet.)
Mikail: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir. (bk. İbn
Ebu Şeybe, Musannef, Zühd, 47.)
İsrafil: Sûra üflemekle görevlidir. (bk. Müslim, Salâtu’l Müsafirin,
200.)
 
5. Ahiret hayatını konu alan bir ayet araştırarak
defterinize yazınız.
Cevap“ Yoksa kötülük
işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen
kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar? Allah
gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre
karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez” (el-Câsiye, 21-22 ayetler).
6. Hz. İsa’nın (a.s.) kim olduğunu araştırınız.
Araştırmanız sonucunda elde ettiğiniz bilgileri defterinize özetleyiniz.
CevapKur’an-ı Kerim’e göre
Hz. İsa (a.s.), resullerin en büyükleri olan beş peygamberden biridir. Bunlara
ulü’l-azm peygamberler denir.
Hz. İsa (a.s.) da
diğer peygamberler gibi Allah (c.c.) tarafından yaratılmış bir kuldur ve bir
anneden doğmuştur. Annesinin ismi Meryem’dir (r.a.). Hz. Meryem (r.a.)
ailesinden ayrılarak kendisine tahsis edilen yerde ibadet edip yaşarken Cebrail
(a.s.) ona Allah’ın (c.c.) mucizesi olarak bir erkek evladı olacağını müjdeledi.
Derken Hz. Meryem hamile kaldı ve karnındaki çocukla birlikte uzak bir yere
çekildi. Oturduğu hurma ağacının dibinde doğum sancıları çekerken ilahi bir ses
kendisini yönlendirdi ve doğum gerçekleşti. Bu mucizeyle Hz. İsa (a.s.) babasız
olarak dünyaya geldi.
Allah’ın (c.c.) kitap
verip mübarek kıldığı Hz. İsa (a.s.), Kudüs civarında peygamberlik yapmış ve
insanları bir olan Allah’a (c.c.) kulluk etmeye çağırmıştır. Hıristiyanlar Hz.
İsa’nın (a.s.) çarmıha gerildiğine inanırlar. Fakat Kur’an-ı Kerim’e göre Hz.
İsa (a.s.) çarmıha gerilmemiştir.
 
 
7. Sınıf FCM Yayınları Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 9
 Cevabı 
 
Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.
 
 
7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ FCM YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir